Petrolimex TienGiang

Công ty CP Thương mại Dịch vụ Cái Bè

09:08' SA - Thứ ba, 03/07/2012


P Văn phòng Công ty TMDV Cái Bè
-Trụ sở chính: Khu 4, Thị trấn Cái Bè - huyện Cái Bè - Tiền Giang
- Điện thoại: (073).3824410 - Fax : (073).3824098
-Website: http://www.cophancaibe.com/trangchu.html
- Vốn điều lệ : 15 tỷ đồng
Công ty Xăng dầu Tiền Giang giữ cổ phần chi phối 54% vốn điều lệ.
Đây là Công ty chuyên kinh doanh xăng dầu với hệ thống 09 CHXD trực thuộc, thị phần xăng dầu trên địa bàn khoảng 35%. Phát huy thế mạnh địa phương, Công ty phát triển kinh doanh cụm dịch vụ du lịch - nhà hàng, đặc biệt du lịch sinh thái miệt vườn; 02 nhà máy sản xuất nước đá tổng công suất 72.000 tấn /năm, doanh thu khoảng 200 tỷ/năm.
Công Ty CPTMDV Cái Bè là một trong những đơn vị tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang thực hiện cổ phần hóa có hiệu quả. Giai đoạn năm 2006-2010, doanh thu tăng trưởng 18%/năm, cổ tức bình quân 18%/năm, riêng năm 2008 cổ tức đạt 30%; đóng góp ngân sách Nhà nước 1,8 tỷ đồng/năm, người lao động ổn định việc làm, thu nhập đời sống được nâng cao. Trong điều kiện kinh doanh khó khăn, năm 2011 dự kiến cổ tức của Công ty đạt kế hoạch 14%.