Petrolimex TienGiang
7. Kho Quang Trung
8. Đội xe bồn
5. Biểu dương điển hình tiên tiến
2. Huân chương Độc lập hạng ba
3. Người lao động
1. De Tien Xa Hon
4. Cửa hàng xăng dầu cạnh Cty
Retail Prices
ProductZone 1Zone 2
RON 95-IV20,58020,990
RON 95-III20,38020,780
E5 RON 92-II18,67019,040
DO 0,001S-V16,00016,320
DO 0,05S-II15,95016,260
Kerosine14,56014,850

New Year Greetings - Year of the Dog 2018

13/02/2018 08:38' SA

Welcome 2018

13/02/2018 08:27' SA

New impetus for development

12/02/2018 11:38' SA

Petrolimex Khanh Hoa gives $300,000 aid

12/02/2018 11:36' SA

QR Code identifies origin of Petrolimex lubricants

12/02/2018 11:14' SA

PLC honoured Gold Trusted Quality Supplier 2018

12/02/2018 11:09' SA

When enthusiasm in full blossom

12/02/2018 09:38' SA
Video Library
Products & promotions
 Copyright © Vietnam National Petroleum Group (Petrolimex)
Petrolimex Tien Giang - Address:  50th National Road – Tan My Chanh town – My Tho city – Tien Giang province, Vietnam  -  Tel: (073) 872980 - Fax: (073) 874043